มินิมาราธอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดกิจกรรมมินิมาราธอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8
ระยะทาง 10 Km และ 5.5 km

ในวันที่ 5 มกราคม 2563
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

"มาวิ่งเพื่อสุขภาพกันเถอะ"